ตรวจจับความเสียหายของเซลล์เม็ดเลือดในร่างกาย

ตรวจจับความเสียหายของเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายเซลล์เม็ดเลือดแดงจะลอยอยู่ในพลาสมาพร้อมกับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด พลาสมาเป็นตัวนำไฟฟ้าตามธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านค่าไฟฟ้า เซลล์เม็ดเลือดแดงนั้นเต็มไปด้วยฮีโมโกลบินโปรตีนที่ลำเลียงออกซิเจนซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า มักจะหุ้มฉนวนจากร่างกายโดยเซลล์เยื่อบุ

แต่เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกฮีโมโกลบินจะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดทำให้เลือดเป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้นคิดว่าเลือดเหมือนแม่น้ำและเซลล์เม็ดเลือดแดงเหมือนลูกโป่งน้ำในแม่น้ำนั้นรอข้ามแม่น้ำมันยากกว่า เมื่อมีลูกโป่งน้ำจำนวนมากอยู่นี่เป็นเพราะยางมีฉนวนดังนั้นเลือดจะมีการนำไฟฟ้าน้อยกว่าเมื่อลูกโป่งน้ำ แตกจะมีอุปสรรคน้อยลงและเลือดก็จะเป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้น ง่ายกว่าสำหรับอิเล็กตรอนที่จะย้ายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ในการล้างไตเลือดของผู้ป่วยจะถูกลบออกจากร่างกายทำความสะอาดแล้วหมุนเวียนเข้าสู่ร่างกาย นักวิจัยพัฒนาการทดลองอย่างง่ายเพื่อดูว่าสามารถวัดความต้านทานเชิงกลของเลือดภายนอกร่างกายได้